Επικοινωνία

Fikos Mens World (Δημητροπούλου Σοφία)
Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα
Τηλ: 2610 276 112

Φίκος (Παναγιωτονάκος Νικόλαος)
Ερμού 60 και Κορίνθου 279, Πάτρα
Τηλ: 2610 270 150